Focus op veiligheid bij las- en constructiewerk

Bij werk op locatie voldoen al onze medewerkers tot in detail aan alle veiligheidseisen die de klant stelt. Wij hechten zeer grote waarde aan de veiligheid van zowel onze eigen medewerkers als van alle overige mensen in de nabijheid van de werkplek. Daarom doen wij onder geen beding concessies aan het navolgen van de geldende veiligheidseisen.

Advies aanvragen

Last Minute Risico Analyse (LMRA)

Bij aanvang van werkzaamheden voeren onze mensen altijd een Last Minute Risico Analyse (LMRA) uit. Dit gebeurt aan het begin van elke werkdag en na elke pauze of afwezigheid om een andere reden. Bij de LMRA beoordeelt onze medewerker of de veiligheid voor iedereen is gegarandeerd. Bij onveilige situaties of twijfel, staken wij direct onze werkzaamheden om te zorgen voor een veilige werkplek.

Taakrisicoanalyse (TRA)

Wij maken taakrisicoanalyses (TRA) voor het vaststellen en beheersen van de risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) in specifieke situaties. Denk hierbij aan afwijkende omgevingen en werkplekken, niet gangbare of niet beschreven werkzaamheden in de RI&E of wanneer wij moeten afwijken van standaard werkmethodes. De TRA maken wij volgen een vast beslisdiagram met omschrijving van de betreffende taken en risico’s en de te treffen maatregelen. Dit bespreken wij met en laten wij ondertekenen door zowel de verantwoordelijken voor het werk als de uitvoerende medewerkers.

VGM Handboek

Wij voeren al onze werkzaamheden uit met optimale aandacht voor VGM. Daarom werken wij volgens alle afspraken en richtlijnen die wij hebben vastgelegd in ons eigen VGM handboek. Op deze manier geven wij onze verantwoordelijkheid voor kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten van ons werk concreet vorm.

VCA certificering

Zowel ons bedrijf al al onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd. Wij werken zonder uitzondering volledig volgens de geldende VCA-vereisten.

Onze laatste projecten

  Nadat we het ontwerp en tekening besproken hadden via Teams  met de klant. Hebben we de trap voor een nooduitgang in onze eigen werkplaats geproduceerd. Tijdens de productie wordt de trap door ons gemonteerd zodat we er zeker van zijn dat all…
Bekijk project
 
Wenteltrap 16 meter ontwerp en montage
Bekijk project
 
De klant heeft een idee en wij maken er een ontwerp van. 
Bekijk project