Van theorie naar praktijk in 5 jaar

Muda betekent verspilling. Specifieker gezegd elke menselijke activiteit die middelen opslorpt maar geen waarde creëert: fouten die gecorrigeerd moeten worden, productie van artikelen die niemand wil hebben (hoge voorraden), bewerkingsstappen die niet echt nodig zijn, doelloze verplaatsing van medewerkers en transport van goederen, wachttijden van mensen en goederen en diensten die niet aansluiten op de behoeften van de klant.

Lean betekent effectief tegengif tegen muda. Met Lean kun je waarde specificeren: waarde creërende activiteiten in de beste volgorde zetten, deze activiteiten zonder onderbrekingen uitvoeren op het moment dat iemand er behoefte aan heeft en ze steeds effectiever maken. Lean denken is Lean omdat het een manier verschaft om steeds meer te doen met steeds minder - minder menselijke inspanning, minder apparatuur, minder tijd en minder ruimte - terwijl je steeds dichter in de buurt komt van wat klanten echt willen.