Van theorie naar praktijk in 2 jaar

Dit hoofdstuk geeft een prikkelend beeld over zin en onzin van procedures binnen projecten. Doelstelling van procedures is ondersteuning bieden ter voorkoming van het mislukken of uitlopen van projecten.

Hoe voorkomen we dat de projectorganisatie dichtslibt, omdat we de voorgeschreven procedures volgen? Op welke wijze zorgen we ervoor dat procedures ook daadwerkelijk ondersteunend zijn en niet blokkerend?